اپل طراحی باتری آیفون ۱۶ را با هدف عدم ایجاد مشکل داغ شدن تغییر می‌دهد

اپل طراحی باتری آیفون ۱۶ را با هدف عدم ایجاد مشکل داغ شدن تغییر می‌دهد