ایرباد جدید ردمی به نام بادز ۶S با قیمت ۲۷ دلار و ویژگی شارژدهی ۳۳ ساعت معرفی شد

ایرباد جدید ردمی به نام بادز ۶S با قیمت ۲۷ دلار و ویژگی شارژدهی ۳۳ ساعت معرفی شد